FANDOM


Wiktor Grygorenko (ur. 6 marca 1927, zm. 25 lutego 2008) – polski kartograf.

Ukończył Oficerską Szkołę Topografów w Jeleniej Górze, w której następnie pracował jako wykładowca. Studia magisterskie ukończył w 1958 na Wydziale Geodezji Wojskowej Akademii Inżynieryjnej w Moskwie. Pracując w Wojskowych Zakładach Kartograficznych był redaktorem największego polskiego Atlasu Świata, do którego opracował nowe odwzorowanie nazwane "odwzorowaniem Służby Topograficznej Wojska Polskiego" stosowane do dziś w polskich atlasach geograficznych.

W 1971 otrzymał stopień doktora nauk technicznych, a od 1972 pracował w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 otrzymał habilitację, w tym okresie opracował założenia teoretyczne układu współrzędnych "GUGiK-80" wykorzystanego następnie przy opracowywaniu polskich map topograficznych w skalach 1:100.000 i 1:500.000. W latach 1980-1997 był kierownikiem Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1982-1992 kierownikiem Zakładu Kartografii Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1986, a zwyczajnego w 1992.

Autor licznych publikacji dotyczących kartografii, w tym czterech podręczników akademickich.

BibliografiaEdytuj

  • Prace i studia geograficzne, tom 26, 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej Katedry Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000. ISBN 83-235-0177-7
  • Prof. dr hab. płk inż. Wiktor Grygorenko. 6 III 1927 – 25 II 2008, Polski Przegląd Kartograficzny T. 40, nr 1 s. 89 ISNN 0324-8321

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki