FANDOM


Plik:Mieczysław Albert Krąpiec.jpg

Mieczysław Albert Maria Krąpiec OP (ur. 25 maja 1921 w Berezowicy Małej, powiat Zbaraż, na Podolu, zm. 8 maja 2008 w Lublinie) – dominikanin, profesor filozofii, tomista, teolog, humanista, wieloletni rektor KUL, współtwórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, inicjator wydawania i przewodniczący komitetu naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii.

Był przyjacielem Jana Pawła II. Został pochowany 16 maja 2008 w grobowcu oo. Domikanów na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Młodość i studia Edytuj

Urodził się w niewielkiej miejscowości Berezowica Mała na Podolu. Po ukończeniu w 1939 klasycznego Gimnazjum im. Wincentego Pola w Tarnopolu wstąpił do Zakonu oo. Dominikanów w Krakowie, gdzie studiował tajnie filozofię i teologię, co uratowało go przed zagładą (UPA wymordowała wszystkich polskich mieszkańców Berezowicy). Studia w czasie okupacji niemieckiej odbył tajnie w dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie, Warszawie i Lublinie. 8 lipca 1943 złożył śluby wieczyste a 17 czerwca 1945 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa prof. dra Michała Godlewskiego.

W 1946 uzyskał doktorat z filozofii za pracę O miłości przyrodzonej nade wszystko względem Boga napisanej pod kierunkiem Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego, który został nostryfikowany przez Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu "Angelicum" w Rzymie. Studia teologiczne kontynuował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1948 uzyskał doktorat z teologii za pracę De amore hipostatico in Sanctissima Trinitate secundum St. Thomam Aquinatem, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Antoniego Słomkowskiego.

Habilitację uzyskał w 1957 roku na podstawie rozprawy pt. Egzystencjalne podstawy transcendentalnej analogii bytu.

Praca naukowa Edytuj

W latach 1946-1954 wykładał filozofię w Dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie. W 1951 rozpoczął pracę w Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie wykładał metafizykę. W swoich badaniach naukowych skoncentrował się na koncepcji bytu u Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu.

Od 1 stycznia 1955 do 31 sierpnia 1996 pełnił funkcję kierownika Zakładu Metafizyki i Katedry Metafizyki i Teorii Poznania. W 1956 roku otrzymał tytuł docenta. W latach 1957-1970 był kierownikiem II Katedry Metafizyki [Katedra Metafizyki Ogólnej]. W 1965 był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta, staż odbywał na Uniwersytecie w Monachium, u prof. M. Můllera.

Dwukrotnie był dziekanem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL – w latach 1958-1961 i 1969-1970. Od 1962 roku do 1970 był przewodniczącym Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL. W 1963 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego a w 1968 profesora zwyczajnego.

Był inicjatorem powstania i przewodniczącym Komitetu Naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii – "pierwszej w dziejach kultury polskiej prawdziwej encyklopedii filozoficznej" – wydawanej od 2000 (do 2008: 9 tomów od A do Z). Ofiarowana została Narodowi Polskiemu na ręce Jana Pawła II.

Był także inicjatorem powstania polskiego oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (SITA), oraz był jednym z inicjatorów powołania Oddziału PAN w Lublinie.

Pod jego kierunkiem powstało ok. 300 prac magisterskich oraz ponad 60 prac doktorskich m. in. kard. Mariana Jaworskiego, czy biskupa Ignacego Deca.

Rektor KUL Edytuj

1 października 1970 został wybrany na rektora KUL i wybierany był jeszcze pięciokrotnie (najwięcej w historii KUL) – rektorem był do 1983.

Jako rektor rozwijał struktury naukowe, administracyjne oraz bazę materialną uniwersytetu. Dzięki jego staraniom udało się przeprowadzić kapitalny remont całego gmachu głównego uniwersytetu i jego konieczną rozbudowę. Wybudował nowy fronton głównego gmachu KUL, a także był inicjatorem i pomysłodawcą X piętrowego Collegium Jana Pawła II, na które zbierał pieniądze głownie w Ameryce.

Zainicjował prace nad powstaniem Encyklopedii Katolickiej był przewodniczącym jej redakcji, utworzył Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny 1970, powołał także Szkołę Kultury i Języka Polskiego przy KUL oraz Zakład Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej 1972, reaktywował sekcję Filologii Romańskiej 1972, sekcję Filologii Angielskiej 1982, Wydział Nauk Społecznych z sekcjami: psychologii,pedagogiki, socjologii, sekcję Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych 1982.

Zaangażowanie społeczne Edytuj

Był honorowym przewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja. Przez kilka lat wygłaszał felietony z cyklu "Myśląc Ojczyzna", brał udział w "Rozmowach niedokończonych", udzielał wywiadów "Naszemu Dziennikowi" i Telewizji Trwam. Wspierał swoim doświadczeniem Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.

Członkostwo w organizacjach Edytuj

 • 1964 został członkiem Göres Geselschaft (Bonn).
 • 1967 został członkiem Societé Internationale pour l’Étude de la Philosophie Medievale.
 • 1970 został członkiem Academia Scientiarum et Artium Europea (Salzburg).
 • 1970 został członkiem Pontyficia Academia di San Tommaso d’Aquino (Rzym).
 • członek a w latach 1970-1981 prezes Towarzystwa Naukowego KUL.
 • 1972 został członkiem Societas Humboldtiana Polonorum.
 • 1972- 1979 sprawował funkcję kierownika Zakładu Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej KUL.
 • 1982 został członkiem zwyczajnym Pontificia Academia Theologica (Rzym)
 • 1983 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.
 • 1988-1990 był członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych.
 • W 1989 roku został członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków).
 • 1991 został czynnym członkiem Academia Scientiarum et Artium Europea (Salzburg).
 • 1994 został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk (Warszawa).
 • członek Societa Internationale Tommaso d’Aquino {SITA).
 • członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Filozofów Katolickich.
 • przewodniczący i inicjator Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (Lublin).
 • członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
 • członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Nagrody Edytuj

 • 1973 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
 • 1977 otrzymał order Grand Officier d’Ordre Leopold II (nadany przez rząd Belgii).
 • 1978 roku otrzymał Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski
 • 1981 nagroda Premio Internazionale Salsomaggiore (Parma, Włochy)
 • 1983 Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 1984 otrzymał Komandorię Orderu Palm Akademickich Rządu Francuskiego.
 • 1986 otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
 • 1988 otrzymał tytuł " Profesora Roku 1988" nadany przez Consesjo Cultural Mundial (UNESCO, Meksyk).
 • 1989 Doktor honoris causa uczelni: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, który jest częścią Uniwersytetu Toronto
 • 1990 doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii.
 • 1991 otrzymał tytuł " Man of the Year 1991/92" nadany przez International Biogaphicial Centre (Cambridge, Anglia),
 • 1991 otrzymał nagrodę imienia Idziego Radziszewskiego Towarzystwa Naukowego KUL
 • 1991 otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia naukowe.
 • 1992 otrzymał tytył "Man of the Year 1992" nadany przez American Biographical Instityte.
 • 1993 doktorat honoris causa Tarnopolskiego Eksperymentalnego Instytutu Pedagogicznego w Tarnopolu.
 • 1994 otrzymał wyróżnienie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego dla ludzi zasłużonych dla nauki na Lubelszczyźnie.
 • 2000 medal "Polonia mater nostra est" Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego.
 • 2001 otrzymał Diamentowe Laury Umiejętności i Kompetencji (Katowice).
 • 2001 otrzymał medal "Za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego".
 • 2002 otrzymał nagrodę Feniks 2002, przyznawaną w ramach Targów Wydawców Katolickich; nagroda została przyznana za "całokształt twórczości piśmienniczej i działalności edytorskiej" (Warszawa).
 • 2005 otrzymał medal "Zasłużony dla Polonii".
 • 2005 otrzymał honorowy tytuł zakonny "Magister in Sacra Theologia" (pozwala na otwieranie nowych studiów).
 • 2006 otrzymał nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Animus et semper fidelis".

W planowanym przez Jana Pawła II na kwiecień 2005 roku konsystorzu, miał zostać podniesiony do godności kardynalskiej.

Wybrane publikacje Edytuj

Jego dorobek naukowo-badawczy zawiera ponad 30 pozycji książkowych, z których wiele zostało przełożonych na język angielski, francuski, rosyjski oraz około 400 studiów i artykułów.

Szablon:Wikiquote

 • Metafizyka
 • Realizm ludzkiego poznania
 • Ja-człowiek
 • Koncepcja prawa
 • Koncepcja języka
 • U podstaw rozumienia kultury
 • Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu (1963)
 • Człowiek jako osoba
 • Ludzka wolność i jej granice
 • Człowiek i prawo naturalne
 • Arystotelesowska koncepcja substancji
 • Sens kultury chrześcijańskiej
 • Wprowadzenie do filozofii
 • O chrześcijańską kulturę
 • O rozumienie świata
 • Człowiek w kulturze
 • Spełniać dobro. Felietony z "Radia Maryja"
 • Filozofia co wyjaśnia?
 • Filozofia w teologii
 • Odzyskać świat realny
 • Dlaczego zło?
 • Rozważania o narodzie

Bibliografia Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki