FANDOM


Marian Cichoń (ur. 21 czerwca 1930r. w Bączalu Górnym, zm. 2 lutego 2008 w Krakowie) - profesor, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Opakowań i Przechowalnictwa Towarów.

Dzieciństwo Edytuj

Urodził się 21 czerwca 1930 roku w Bączalu Górnym na Podkarpaciu. Uczęszczał do szkoły w Bączalu. Szkołę ukończył w 1945 roku. Później uczęszczał do szkoły średniej, najpierw w Gorlicach, a następnie w Jaśle. W latach 1950-55 studiował na Wydziale Handlu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie.

Późniejsze lata życia Edytuj

W 1962 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1979 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk towaroznawczych w zakresie towaroznawstwa przemysłowego na Wydziale Ekonomii Obrotu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W okresie pracy na uczelni przechodził przez wszystkie szczeble kariery pracownika naukowego. Początkowo pracował w Katedrze Towarzystwa Przemysłowego, a po habilitacji został powołany na stanowisko nowo utworzonego Katedry Opakowań i Przechowalnictwa Towarów. Odbywał staże naukowe na uniwersytetach w Helsinkach w 1963 roku oraz w ówczesnym Leningradzie w 1966 roku.

Dorobek naukowy Edytuj

Dorobek naukowy i dydaktyczny profesora Mariana Cichonia obejmuje ponad 200 pozycji samodzielnych bądź współautorskich, w tym 142 publikacje w wydaniu ogólnopolskim i zagranicznym, 5 opracowań podręcznikowych, 12 skryptów uczelnianych, 3 zwarte monografie towaroznawcze, a także wiele opracowań o charakterze popularnonaukowym. Był recenzentem kilku prac habilitacyjnych i doktorskich.

Jego zainteresowania koncentrowały się wokół problemów opakowalnictwa towarów. Z jego inicjatywy dwukrotnie zorganizowano międzynarodowe seminaria na Międzynarodowych Targach KrakopakSzablon:Fakt. Był tez współpracownikiem czasopisma Opakowanie, oraz redaktorem naukowym wielu wydawnictw uczelnianych. Był członkiem kilku rad naukowych m.in. w Instytucie Towaroznawstwa w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Opakowań w Warszawie.

Nagrody Edytuj

W uznaniu zasług był nagradzany odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i uczelnianymi, z których najważniejsze to:

  • Złoty Krzyż Zasługi,
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • Medal Prezydenta Miasta Krakowa,
  • Tytuł profesora nadany przez prezydenta RP,
  • Najlepszy Dydaktyk Roku nadany przez organizacje studenckie A.E w 1978 roku.

Bibliografia Edytuj

  • Bączal Górny - Stanisław Syzdek, Skołyszyn 1998,

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki